Veelgestelde vragen over cataclean

  • CATACLEAN is geen “fuel additive” met het doel de kwaliteit van benzine- of dieselbrandstof te verbeteren.
  • CATACLEAN hoeft maar eens per 3 maanden te worden gebruikt. …dus niet bij iedere tankbeurt.
  • CATACLEAN is motor- en brandstofsysteemreiniger, ontwikkelt om de meest recente milieueisen te overtreffen.
  • CATACLEAN lost snel en grondig alle aanslag op en verwijdert afzetting van resin, gum, koolstof en dergelijke vervuiling in het brandstofsysteem, op de O2 sensor (lambda sonde) en in de catalysator.
  • CATACLEAN reinigt niet alleen maar voorkomt ook vervuiling en verstopping van uw catalysator en verhoogt daarmee de brandstofefficiëntie
  • CATACLEAN gebruikt alleen derden en tests door onafhankelijke laboratoria om haar product claims aan te tonen.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (b.v. benzine en diesel) komen schadelijke stoffen vrij die via de uitlaat in het milieu komen. Sinds jaar en dag wordt geprobeerd deze schadelijke uitstoot te verminderen door b.v. de kwaliteit van de brandstof te verbeteren (b.v. loodvrije benzine en zwavelarme diesel). Ook het verlagen van het gemiddelde brandstofverbruik helpt om de vervuiling (per auto) te verminderen. Maar vooral ook het omzetten van schadelijke chemische verbindingen in de uitlaatgassen in onschadelijke, door het gebruik een catalysator in het uitlaatsysteem, zorgt voor minder vervuiling. Bij dieselmotoren worden daarnaast partikelfilters toegepast om de uitstoot van roetdeeltjes (fijnstof) te verminderen. Maar deze systemen kunnen alleen hun reinigende werk doen als ze in topconditie zijn. Als er sprake is van een optimale verbranding en als ze niet inwendig zijn verontreinigd. Zonder regelmatig onderhoud aan deze systemen blijven ze niet in goede conditie. Helaas was het reinigen tot voor kort praktisch niet mogelijk omdat b.v. een catalysator vaak niet schadevrij te de- en monteren is omdat deze vastroest aan het overige uitlaatsysteem. En vervanging, zoals b.v. met uw luchtfilter, is vanwege de hoge kosten geen oplossing.Cataclean is een nieuw vloeibaar onderhoudsmiddel waarmee u uw catalysator en partikelfilter wel kunt reinigen zonder deze te demonteren. En dat niet alleen. Cataclean reinigt ook uw brandstof injectiesysteem, de kleppen etc. zoals reguliere injectiecleaners. Cataclean doet dus meer en dat is al door diverse onafhankelijke instanties vastgesteld. U kunt dat ook zelf constateren door uw emissiewaarden en uw gemiddelde brandstofverbruik te (laten) meten voor en na het gebruik van Cataclean.

Alle verbrandingsmotoren die fossiele brandstoffen verbranden (benzine en diesel) zullen intern vervuilen door restproducten van onvolledige verbranding. Vroeg of laat leidt dat tot problemen als verhoogde uitlaatemissies, verhoogd brandstof verbruik, OBD storingsmeldingen en zelfs APK afkeuring.

Ja, uit praktijktest in Engeland en De Verenigde Staten gedurende de afgelopen 10 jaar is gebleken dat het gebruik van Cataclean zeer effectief is en volkomen veilig voor uw auto.

Net als andere producten reinigt Cataclean het brandstof systeem van uw auto maar waar andere producten dan stoppen, reinigt Cataclean ook na de verbrandingskamer uw uitlaatsysteem en in het bijzonder de O2 sensor (lambdasonde) en natuurlijk de catalysator. Daarin is Cataclean uniek.

 In ieder geval als het Check Engine lampje is gaan branden en het OBDII systeem een O2 sensor e/o Catalysator gerelateerde foutmelding geeft. Maar ook als het brandverbruik langzamerhand merkbaar is gestegen e/o de motor van uw auto sloom en “stroperig” reageert bij gas geven en optrekken. Omdat het proces van interne vervuiling heel geleidelijk verloopt, merkt u daar aanvankelijk niet zoveel van. Daarom is het raadzaam om als uw auto 2 tot 3 jaar oud is zeker eens Cataclean te gebruiken. Daarmee kunt u veel ellende voorkomen. 

 Moderne auto’s hebben een “onboard” diagnose systeem (OBDII) dat foutmeldingen opslaat voor uw garage en bij ernstige fouten o.a. het “Check Engine” lampje laat branden zodat u weet dat er naar uw auto gekeken moet worden. Een technicus leest de foutcodes uit en weet zodoende wat er aan uw auto gedaan moet worden. Vaak gaat het dan om overmatige koolstofafzetting op de O2 sensor e/o een vervuilde of zelfs verstopte catalysator. Dit geeft dan foutcode P0420 e/o P0430. Dergelijke vervuiling kan Cataclean oplossen zolang dit proces niet te ver gevorderd is. Want als er al sprake is van mechanische schade dan helpt zelfs Cataclean niet meer. (N.B. Om het lampje uit te krijgen moet vaak wel eerst de foutcode in het OBDII worden gewist.)

Contact

Heeft u vragen neem gerust contact op:

CATACLEAN BENELUX
T: 0031(6) 2133 4008
E: sales@catacleanbenelux.nl